Aceste condiții comerciale generale (mai departe doar „CCG“) stabilesc condițiile de furnizare de servicii ale PACHET PLUS, care sunt administrate de către s.c. PACHET PLUS s.r.l., str. N. Bălcescu 102B, Nădlac, jud. Arad, CUI 36348015, Nr. Reg. Com. J2/954/22.07.2016 (mai departe doar „Furnizor“).

 

I. Noțiuni de bază, subiectul contractului

1. Furnizorul este societate comercială mai sus menționată PACHET PLUS, care asigură clienților săi servicii legate de distribuția Materialelor de publicitate.

2. Clientul este un magazin de distribuție sau magazin online, eventual altă societate comercială sau subiect, care și-a comandat la Furnizor distribuția materialelor de publicitate.

3. Durata campaniei este perioada de distribuție a Materialelor de publicitate prin intermediul Rețelei de distribuție și este limitată de o zi concretă, eventual lună calendaristică, care este specificată în comandă.

4. Partenerul de expediere este un magazin de expediere sau magazin online, care vinde și expediează/livrează ca și unitate comercială marfă din anumite categorii de produse clienților finali prin servicii de curierat si expediere.

5. Rețeaua de distribuție este rețeaua PACHET PLUS administrată de către Furnizor cu scopul de a oferi servicii de marketing direct. Prin intermediul Rețelei de distribuție, Furnizorul împreună cu Partenerii de distribuție din Rețeaua de distribuție asigură livrarea Materialelor de publicitate clienților selectați.

6. Pagina de web PACHET PLUS este sediul de web cu URL-ul: www.pachetplus.ro prin intermediul căruia Furnizorul oferă platforma pentru implementarea rețelei de distribuție pentru distribuția materialelor publicitare.

7. Materialele de publicitate sunt pliantele, cataloagele, cupoanele, mostrele și alte produse de publicitate similare, distribuția cărora și-a comandat Clientul la Furnizor în temeiul acesto CCG, cu scopul de a-și promova vânzarea produselor sale și/sau serviciilor sau cu alt scop de promovare și reclamă. Materialele de publicitate le oferă Clientul Furnizorului în cantitatea necesară, sau propunerea și/sau tipărirea își comandă la Furnizor pe baza suportului grafic necesar.

8. Serviciile complementare sunt lucrări grafice și de tipărire, eventual alte servicii asociate, care sunt oferite de către Furnizor Clientului pe baza comenzii pe lângă și în relația cu distribuirea Materialelor de publicitate și/sau Catalogului bonus offline.

9. Catalog bonus offline este un catalog tipărit cu reduceri, bonusuri și cupoane pentru clienții magazinelor online, eventual altă formă de anunț sau reclamă a Clientului, care este produs și distribuit în cadrul Rețelei de distribuție de către Furnizor.

10. Planul editorial este un document ce conține costurile și termenele pentru comanda spațiului publicitar într-un Catalog bonus offline, livrarea suportului grafic necesar la Furnizor, termenele de producție, expediere și distribuire a Catalogului bonus offline. Planul editorial actual este întotdeauna prezentat pe pagina PACHET PLUS. În el va fi specificată: a) termenul limită de închidere a Catalogului bonus offline, b) cantitatea planificată de producție a Catalogului bonus offline și c) data planificată de includere a Catalogului bonus offline în Rețeaua de distribuție.

11. Contractul este un contract de prestări servicii, prin care Furnizorul se obligă față de Client să asigure distirbuția Materialelor de publicitate împreună cu pachete prin intermediul vânzării și serviciilor de curierat clienților finali, sau realizarea de Servicii complementare, sau oferirea de spațiu publicitar în Catalogul bonus offline și distribuirea acestuia prin intermediul vânzării și serviciilor de curierat clienților finali.

12. Parte contractantă este Furnizorul sau Partenerul de expedier, oricare dintre aceste părți.

13. Furnizorul are obligația de a asigura distribuirea Materialelor de publicitate prin intermediul Rețelei de distribuție, în care Partenerul de expediere inserează sau adăugă Materialele de publicitate furnizate de către Furnizor în sau la coletele cu produse/marfă și acestea din urmă sunt trimise clienților finali. Pentru inserarea sau adăugarea Materialelor de publicitate în coletele sale și trimiterea acestora clientului final, Partenerul de expediere are dreptul la remunerația stabilită..

14. Aceste CCG sunt valabile pentru toate relațiile și legăturile comerciale, în care Furnizorul și Partenerul de expediere intră pe baza condițiilor contractuale.

15. Clientul emițând comanda este de acord cu conținutul acesto CCG. Condiții comerciale generale complementare, contradictorii sau divergente ale Clientul, devin parte a Contractului doar atunci, cănd Furnizorul îșă dă acordul în scris asupra acestor fapte.

16. Orice alte stabiliri dintre Părțile contractante în cazuri individuale (inclusiv comenzile acceptate, acorduri secundare, completări sau schimbări) au întotdeauna prioritate față de aceste CCG. Valabilitatea acestor acorduri este condiționată de un contract în formă scrisă sau confirmarea scrisă cu conținutul acordului emis de către Furnizor.

II. Catalog bonus offline

1. Catalogul bonus offline ca și mediu de publicitate este emis de către Furnizor conform Planului editorial și este distribuit prin intermediul Rețelei de distribuire la fel ca și Materialele de publicitate.

2. Catalogul bonus offline este emis cu următoarele specificații tehnice:

 • dimensiune: 160 mm (lungime) x 93 mm (înălțime) sau 145 x 145 mm
 • hârtie: 90 – 115 g/m2 ,
 • culori: tipărire de patru culori,
 • legături: V1 sau V2,
 • cantitatea va fi specificată în Planul editorial actual.

3. Catalogul bonus offline este emis în termenele conform Planului editorial, care este prezentat pe pagina de internet PACHET PLUS. Furnizorul își rezervă dreptul la schimbarea anumitor termene din Planul editorial, eventual renunțarea completă la anumite ediții ale Catalogului bonus offline.

III. Comanda

1. Clientul va contacta Furnizorul cu scopul de a solicita oferta de preț pentru servicii de trimitere și distribuire Materiale de publicitate sau oferirea de spațiu publicitar în Catalogul boonus offline și distribuția acestuia, sau oferirea de Servicii complementare, toate aceste în conformitate cu aceste CCG, la care Furnizorul emite oferta de preț, ce va conține defalcarea prețului fiecărui serviciu. Ulterior Clientul comandă serviciile Furnizorului în conformitate cu oferta emisă sub forma unei comenzi de angajare adresată Furnizorului. Formular de comandă poate fi găsit pe pagina de internet PACHET PLUS.

2. Comanda trebuie să fie în formă scrisă și livrată la Furnizor prin intermediul poștei, poștei electronice sau personal.

3. Comanda Clientului trebuie să conțină:

 • Identificarea Clientului: denumirea comercială, sediul/locul activității, CUI, Nr. Reg. Com., persoana autorizată din partea Clientului;
 • Tipul serviciului comandat;
 • Cantitatea Materialelor de publicitate, care prin intermediul Rețelei de distribuire trebuie distribuită;
 • Specificarea Partenerilor de expediere, prin intermediul cărora se dorește distrbuiția Materialelor de publicitate;
 • Perioada dorită în care se dorește să fie distribuite Materialele de publicitate;
 • Termenul de livrare a Materialelor de publicitate și/sau a suportului grafic pentru realizarea Serviciilor complementare, care Clientul le comanda;
 • Specificarea (descriere și conținut) Serviciilor complementare, care Clientul și le comandă pe lângă distribuția Materialelor de publicitate;
 • În cazul comenzii spațiului publicitar în Catalogul bonus offline, tipul și specificarea Catalogului bonus offline conform Planului editorial actual, și dimensiunea spațiului publicitar;
 • Prețul în conformitate cu oferta de la Furnizor;
 • Declarația Clientului, că a fost familiarizat pe pagina PACHET PLUS cu CCG, a înteles conținutul acestora și este de acord pe deplin și se obligă să le respecte. Clientul deasemenea este de acord, ca Furnizorul să foloseascp logo-ul și denumirea comercială a Clientului pentru scopuri de a oferi referințe.

4. Comanda este efectivă doar în momentul confirmării scrise a comenzii din partea Furnizorului. În cazul în care Furnizorul confirmă comanda cu condiția achitării facturii de avans, care deasemenea este trimisă Clientului, comanda este efectivă doar din momentul achitării facturii de avans din partea Clientului. Din momentul, în care comanda devine eficientă potrivit condițiilor precedent, se ajunge la încheierea Contractului.

5. Furnizorul va lua în considerare numai o astfel de comandă de la Client, care va fi în conformitate cu art.III punct 4 din aceste CCG.

6. Clientul are obligația de a livra Furnizorului comanda cel târziu cu 14 zile înainte de termenul de distribuire a Materialelor de publicitate. În cazul comenzii spațiului publicitar în Catalogul bonus offline, Clientul are obligația de a livra Furnizorului comanda înainte de data închiderii specficată în planul editorial, altfel nu va fi posibil de a plasa spațiul publicitar cerut în publicația plănuită a Catalogului bonus offline.

IV. Drepturile și obligațiile ale Furnizorului

Drupturile și obligațiile generale ale Furnizorului

1. Furnizorul se obligă, că pe baza comenzii (conform art. III punct 4 din aceste CCG) va asigura Clientului distribuirea Materialelor de publicitate și/sau a Catalogului bonus offline (inclusiv oferirea de spațiu publicitar în Cataloguul bonus offline) prin intermediul Rețelei de distribuție și/sau Servicii complementare stabilite în comandă.

2. Furnizorul este exonerat de răspundere în executarea obligațiilor care decurg din acești termeni și condiții, sau prin contract, în caz de forță majoră (cum ar fi. dezastre naturale, război, ostilități).

3. Furnizorul are dreptul de a verifica dacă comanda de la Client a venit de la o persoană autorizată, eventual să verifice identitatea Clientului, în caz de dubiu să ceară documentele necesare.

Drepturile și obligațiile Furnizorului la distribuirea Materialelor de publicitate și la realizarea Serviciilor complementare.

4. În cazul livrării Materialelor de publicitate de la Client, Furnizorul are dreptul de a folosi Materialele de publicitate doar pentru scopul distribuirii acestora prin Rețeaua de distribușție.

5. În cazul comenzii de lucrări grafice ca și Serviciu complementar, Furnizorul are dreptul de a folosi materialul și suportul grafic pus la dispoziție de către Client doar pentru producția Materialelor de publicitate pentru Client. Orice alte intervenții grafice (erori gramaticale și stilistice) Furnizorul are dreptul să facă doar după confirmarea și acceptul în scris din partea Clientului.

6. Furnizorul are dreptul să refuze distribuția Materialelor de publicitate și/sau realizarea Serviciilor complementare conform suportului grafic, dacă conținutul acestuia nu corespunde comenzii, sau este contrar reglementărilor și legilor aplicabile, interesului Furnizorului sau aduce daune părților terțe.

7. În cazul, în care Clientul nu furnizează pe baza comenzii Furnizorulu Materialele de publicitate gata produse, dar și își comandă producția și/sau tipărirea la Furnizor (servicii complementare), este obligat să ofere Furnizorului suportul grafic în termenul stabilit în comandă. Furnizorul este obligat după primirea suportului grafic să verifice și să înștiințeze Clientul dacă acestea nu sunt conforme, eventual să ceară completări. Propunerea grafică a Materialului de publicitate (conform Serviciilor complementare) Furnizorul este obligat să trimită la Client pentru confirmare. După confirmarea suportului grafic a Materialului de publicitate de către Client, Furnizorul asigură tipărirea în cantitatea și calitatea stabilită.

8. Suportul grafic pentru realizarea Servciilor complementare le returnează Furnizorul doar dacă va fi cerut în mod expres de către Client, această cerere care trebuie specificată în comandă.

9. Furnizorul garantează Clientul realizarea Serviciilor complementare în calitatea standard de tipărire, atunci cănd această calitate este limitată de calitatea suportului grafic sau altor materiale din partea Clientului.

V. Drepturile și obligațiile Clientului

Drepturile și obligațiile Clientului la distribuirea Materialelor de publicitate și realizarea Serviciilor complementare.

1. Clientul se obligă să livreze Furnizorului Materialele de publicitate în termenul și cantitatea stabilită în comanda fermă, la locația stabilită de către Furnizor. Locația livrării Materialelor de publicitate este depozitul Furnizorului sau depozitul partenerului care execută serviciile de ambalare pentru Furnizor. Adresa exactă de livrare pune la dispoziție Furnizorul Clientului înainte de realizarea distribuției Materialelor de publicitate, adresa de livrare fiind specificată în comandă.

2. Clientul este obligat să livreze Furnizorului suportul și materialul pentru prelucrarea grafică a Materialului de publicitate ca și Serviciu complementar și/sau tipărirea Materialelor de publicitate în termenul și condițiile stabilite în comanda fermă.

3. Dacă Clientul nu livrează Furnizorului Materialele de publicitate în termenul și locația stabilite în comanda fermă sau Materialele de publicitate livrate nu vor fi conforme pentru inserarea și trimiterea în pachete (Materiale de publicitate deteriorate), termenul de distribuire se prelungește considerabil. Noul termen pentru distribuire decurge din momentul primirii Materialelor de publicitate corectate, care sunt conforme pentru inserare și trimitere în pachete. În cazul, în care se ajunge la amănarea termenului de livrare a Materialelor de publicitate din partea Clientului cu 3 zile sau mai mult, Furnizorul poate propune Clientului un termen alternativ pentru distribuirea Materialelor de publicitate, sau comanda respectivă să fie anulată. Anularea comenzii din partea Furnizorului din motive de nefurnizare a Materialelor de publicitate sau furnizarea de Materiale de publicitate defecte din partea Clientului, conform acestor prevederi are Furnizorul dreptul la recompensă financiară în valoare de 30% din valoarea totală.

4. Dacă suportul grafic conform punctului 2 al acestui articol nu sunt livrate corect și la timp, termenul de distribuire a Materialelor de publicitate se prelungește considerabil. Punctul 3 al acestui articol în astfel de cazuri intră în vigoare. Dacă furnizarea suportului grafic este întărziată cu 3 zile sau mai mult, Furnizorul are dreptul de a anula Clientului comanda respectivă. Anularea comenzii din partea Furnizorului din motive de nefurnizare a suportului grafic sau furnizarea unui suport grafic necorespunzator din partea Clientului, conform acestor prevederi are Furnizorul dreptul la recompensă financiară în valoare de 30% din valoarea totală.

5. Dacă Clientul livrează Furnizorului pentru distribuire un număr mai mic de Materiale de publicitate decăt cel stabilit, Furnizorul este obligat să distribuie această cantitate mai mică de Materiale de publicitate în termenul stabilit. Distribuirea cantității restante se va face după livrarea acestei cantități și asta într-un termen alternativ în funcție de stabilire între cele două părți. În cazul, în care Clientul livrează Furnizorului o cantitate mai mare de Materiale de publicitate, Furnizorul este obligat să distribuie în termenul stabilit doar cantitatea stabilită în comanda fermă, și cantitatea de exces în funcței de stabilire între cele două părți.

Drepturile și obligațiile la comanda spațiului publicitar în Catalogul bonus offline.

6. În cazul comenzii spațiului publicitar în Catalogul bonus offline Clientul se obligă să livreze Furnizorului sportul grafic în termenul stabilit în Planul editorial, în timp ce suportul grafic trebuie sa îndeplineascp cerințele tehnice:

 • format: pdf pentru tipărire;
 • dimensiune 190 x 93 mm, oglindă interioară 180 x 83 mm + toleranță/exces (depășirea graficii peste formatul de tipărire) 5 mm sau dimensiune 145 x 145 mm, oglindă interioară 135 x 135 mm + toleranță/exces (depășirea graficii peste formatul de tipărire) 5 mm
 • gama de culori: CMYK;
 • rezoluție minimă: 300 dpi.

7.  Dacă suportul grafic conform punctului 6 nu este livrat Furnizorului în timpul necesar și corect, Clientul ia în considerare că Furnizorul are dreptul să anuleze comanda conform prevedererilor de la punctul 6. În cazul în care comanda este anulată de către Furnizor din motive de nefurnizare a suportului grafic sau furnizarea suportului grafic necorespunzator din partea Clientului, conform acestor prevederi Furnizorul are dreptul la recompensa financiară în valoare de 40% din valoarea totală.

Plăți de storno
8.
În cazul în care Clientul anulează comanda pentru distribuirea Materialelor de publicitate și/sau realizarea de Servicii complementare, care este efectivă conform art.III punctul 4 al CCG, Furnizorul are dreptul pentru plata taxelor de storno:

a) În valoare de 10% din valoarea totală dacă Clientul anulează comanda cel târziu cu 5 zile înainte de termenul limită de furnizare a suportului grafic în conformitate cu prevederile art. V punctul 2 al CCG și/sau furnizarea Materialelor de publicitate conform art. V punctul 3 CCG;
b) În valoare de 30% din valoarea totală dacă Clientul anulează comanda cel târziu cu 2 zile înainte de termenul limită de furnizare a suportului grafic în conformitate cu prevederile art. V punctul 2 al CCG și/sau furnizarea Materialelor de publicitate conform art. V punctul 3 CCG;
c) În valoare de 50% din valoarea totală dacă Clientul anulează comanda cel târziu cu 24 de ore înainte de termenul limită de furnizare a suportului grafic în conformitate cu prevederile art. V punctul 2 al CCG și/sau furnizarea Materialelor de publicitate conform art. V punctul 3 CCG;

9. Dacă Clientul anulează comanda pentru spațiul de publicitate din Catalogul Bonus Offline, care este efectivă conform prevederilor art. III punctul 4 CCG, atunci Furnizorul are dreptul pentru plata taxelor storno:

a) În valoare de 10% din valoarea totală dacă Clientul anulează comanda cel târziu cu 7 zile înainte de termenul limită de furnizare a suportului grafic în conformitate cu prevederile art. V punctul 6 al CCG
b) În valoare de 40% din valoarea totală dacă Clientul anulează comanda cel târziu cu 3 zile înainte de termenul limită de furnizare a suportului grafic în conformitate cu prevederile art. V punctul 6 al CCG
c) În valoare de 100% din valoarea totală dacă Clientul anulează comanda cel târziu cu 24 de ore înainte de termenul limită de furnizare a suportului grafic în conformitate cu prevederile art. V punctul 6 al CCG

Alte drepturi și obligații ale Clientului

10. Clientul răspunde, că Materialele de publicitate și/sau suportul grafic furnizate de acesta cu scopul de prelucrare și/sau tipărire, sunt în conformitate cu legile aplicabile și valabile în țara în care vor fi distribuite, resp. cu legile internaționale de care este legat statul respectiv, și cu distribuția acestora nu vor fi încălcate drepturile părților terțe (în special, dar nu doar, drepturile mărcilor comerciale, drepturile de proprietate sau alte drepturi, care sunt subiectul protecției proprietății industriale sau intelectuale) și la cererea Furnizorului Clientul este obligat să prezinte și să dovedească acest fapt, și conținutul acestor Materiale de publicitate/suportului grafic că este corect, adevărat, este în conformitate cu bunele moravuri, cu legile etice și/sau nu disrup ordinea publică. Clientul deasemenea răspunde pentru Materialele de publicivitate/suportul grafic, că acestea sunt în conformitate cu legiel referitoare la forma și conținutul reclamelor.

11. Clientul declară, că este conștient că Furnizorul nu este răspunzător de conținutul Materialelor de publicitate/suportului grafic, livrate cu scopul de prelucrare și/sau tipărirea Materialelor de publicitate/suportului grafic de incadrare în spațiul publicitar al Catalgolului bonus offline și că această răspundere aparține Clientului conform art.V punctul 8 din aceste CCG. De aceea, dacă o a treia parte va cere orice drepturi față de Furnizor referitor la acest fapt, Clientul se obligă să satisfacă aceste drepturi față de părțile terțe.

VI. Condiții de plată și facturare

1. Clientul plătește prețul pentru serviciile comandate inclusiv valoarea TVA pe baza facturii emise de către Furnizor.

2. În cazul în care Furnizorul în conformitate cu art. III. Punctul 4. din aceste CCG, pe baza comenzii din partea Clientului emite factura proforma, prin care va factura avansul pentru preț, și această factură proforma va trimite prin e-mail la adresa Clientului, Clientul este obligat să achite Furnizorului avansul pentru servicii cel târziu în șapte zile de la emiterea facturii proforma. Prin achitare se înțelege transferul mijloacelor financiare în contul Furnizorului specificat pe factură. În cazul plății în avans, Furnizorul în termen de 14 zile de la data plății va emite factura și trimite la adresa Clientului.

3. Prin acordul scris dintre Furnizor și Client, condițiile de plată și facturare specificate în aceste CCG pot fi modificate și în alt context, stabilit de Părțile contractante.

4. În cazul în care Clientul are sediul sau locația activității în afara României și prețul pentru servicii achită prin intermediul unei bănci străine, Clientul va suporta toate taxele asociate cu astfel de transferuri electronice din afara țării.

VII. Secretele comerciale

1. Părțile contractante iau în considerare, că în cadrul realizării Contractului pot obține informații despre cealaltă Parte contractantă, informații pe care o Parte contractantă („partea încredințară“) pune la dispoziție celeilalte Părți contractante („parte receptoare”), sau partea receptoare află aceste informații în timpul realizării Contractului, în principal strategii comerciale, informații despre prețuri, vânzări, datele clienților, planuri de marketing, condiții de colaborare, condiții de achiziții, precum și informații financiare și comerciale (mai departe doar „Informații confidențiale”).

2. Părțile contractante sunt obligate să folosească Informațiile confidențiale doar pentru scopuri de realizare acestui Contract, și asta doar în măsura necesară în așa fel, încăt să fie făcute cunoscute doar persoanelor și angajaților Părților contractante, care necesită cunoașterea acestor informații pentru o realizare corectă a Contractului.

3. Partea receptoare este obligată protejeze Informațiile confidențiale părții încredințare cel puțin la așa nivel, la care protejează și Informațiile confidențiale proprii. Această obligație se referă la toate circumstanțele, în special, adoptarea unor măsuri adecvate pentru a proteja informațiile împotriva divulgării neautorizate, copierea sau utilizării.

4. Obligația secretului comercial nu se referă la (i) Informații confidențiale, care sunt cunoscute public fapt care poate dovedi partea receptoare, (ii) Informații confidențiale, care după ce se pun la dispoziție devin cunoscute în mod public, și cu această dezvăluire nu a fost încălcată obligația secretului comercial conform acestui Contract sau legi, (iii) Informații confidențiale, pe care partea receptoare le-a deținut deja și asta fără nici o obligație de secret comercial față de astfel de Informații confidențiale, în timp ce aceste informații nu au fost obșținute în mod fraudulos, (iv) Informații confidențiale, care au fost dezvoltate în mod independent de către partea receptoare, fără utilizarea unor astfel de informații confidențiale care au aparținut Părții încredințare și partea receptoare poate dovedi acest fapt printr-un mod eligibil sau (v) în cazul în care partea receptoare are obligația de a pune la dispoziție Informațiile confidențiale pe baza legii sau organelo competente.

5. Obligația secretului comercial în conformitate cu articolul VII. persistă pe perioada valabilității acesteu contract la fel și pentru 3 ani după încheierea acestui contract

IX. Dispoziții finale

1. Aceste CCG intră în vigoare la data de 01.02.2019. Toate relațiile contractuale dintre Partenerul de expediere și Furnizor sunt conduse prin aceste CCG, dacă nu este specificat altfel.

2. Soluționarea litigiilor dintre Furnizor și Partenerul de expediere, având originea din relația contractuală stabilită prin aceste CCG, precum și drepturile de despăgubire din această relație contractuală, se face conform instanțelor române competente. Relațiile contractuale stabilite în aceste CCG sunt reglementate de legiel din România, în special de dispozițiile Codului civil.

3. Dacă aceste CCG necesită o notificare scrisă, aceasta este considerată orice știre adresată celeilalte părți prin poștă electronică la adresa de e-mail a celeilalte părți. Acest lucru nu se aplică în cazul încetării relației contractuale, este necesară declararea intenției de a denunța acordul celeilalte părți, în scris, prin transportul poștal înregistrat și recomandat cu confirmare de primire.

4. Drepturile și obligațiile din Contract Partenerul de expediere nu are dreptul să le atribuie unei terțe părți fără acordul prealabil scris al Furnizorului.

5. Clientul confirmă, că înainte de a trimite comanda scrisă Furnizorului (art.III, punctul 3 din aceste CCG), a fost familiarizat cu aceste CCG aflate pe pagian de internet al PACHET PLUS, de conținutul acestora și este de acord cu acste fără nici o excepție și se angajează să le îndeplinească. Clientul deasemenea este de acord cu folosirea legislației statului Român, pe baza căreia își va desfășura activitatea, va aplica legile respective, obligațiile și angajamentele Părților contractante specificate în aceste CCG.

6. Furnizorul are dreptul să schimbe sau să adauge CCG (prin schimbare se înțelege înlocuirea parțială sau totală a CCG cu unele noi). Fiecare schimbare sau modificare a CCG intră în valabilitate cu ziua în care a fost publicată pe pagina de Internet PACHET PLUS. Relațiile contractuale existente vor fi subordonate la noile CCG din ziua înștiințării către Partenerul de expediere în formă scrisă. Aceste CCG sunt elaborate în limba română. Textul acestor CCG în altă limbă decăt cea română au doar natură informativă și nu reprezintă parte obligatorie.

În Nădlac 01.02.2019

 

s.c. PACHET PLUS s.r.l.
Henrich Lauko, manager executiv